Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

Casa Palma 12 es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web de Casa Palma 12.

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI) s’exposen les dades identificatives del responsable:

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: casapalma12.es
Nom comercial: Casa Palma 12
Denominació social (Responsable): ESCLASANS BATLLE, RAIMUNDO I CIA, CB
CIF: E61127593
Domicili social: PASSEIG MESTRES 3 VILAFRANCA DEL PENEDÈS 08720 (Barcelona), Espanya.
Telèfon: +34 627 914 123
e-mail: info@casapalma12.es

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de lautor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament els continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de casalapalma.es.
El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seva sola menció o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix .

Per fer qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ho podeu fer a través del correu electrònic info@casapalma12.es.

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al vostre lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

Política d’enllaços
Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i lordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Tot i això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP
Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el processament posterior de les dades per tal d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, ordre de visites, punt d’accés, etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a CREIXELL 23 VILAFRANCA DEL PENEDÈS 08720 (Barcelona), Espanya.

5. LOPD

El titular de la web pot posar a disposició de l’usuari formularis a través dels quals ens pot fer arribar certa informació, així com un correu electrònic per fer-nos arribar les seves consultes. L’usuari consent expressament i autoritza a Casa Palma 12 el tractament automatitzat de les dades personals que subministri voluntàriament, a través de formulari o correu electrònic, per a:

– La gestió de les sol·licituds dinformació, pressupost o contractació que facin arribar clients o usuaris de la web.

– La gestió de la comunicació amb clients i usuaris de la web en general, atenent-ne també els suggeriments i les impressions.

L’usuari consent que les dades que ens faciliti, si cal, quedin incorporades als fitxers de Casa Palma 12, per a fins de gestió de clients, professionals o personal, en cada cas.

En qualsevol cas, l’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades i es presumirà que el que ens ha fet arribar les dades n’és el titular.

El titular guardarà les dades personals rebudes a través dels formularis o comptes de correu de la pàgina web en total secret, excepte el nom indicat com a remitent, garantint-ne la confidencialitat i adoptarà les mesures tècniques necessàries i adequades per evitar qualsevol alteració, pèrdua, malament ús, sostracció o tractament i/o accessos no autoritzats. Així mateix, aquestes dades no seran cedides ni es donarà accés en cap moment a terceres entitats, excepte en els casos autoritzats per la llei.

L’accés o ús d’aquesta pàgina web per part de l’usuari implica el consentiment i l’acceptació de les condicions exposades en aquesta política de privadesa.

L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació de les seves dades en qualsevol moment davant de Casa Palma 12 per escrit a l’adreça a dalt indicada o per correu electrònic a info@casapalma12.es.

El titular no utilitza tècniques de spamming i únicament tractarà les dades que l’usuari transmeti a través dels correus electrònics habilitats a la web.

6. PAGAMENTS

Els pagaments de la web seran gestionats a través de la plataforma externa BOOKIPLY i Casa Palma 12 no tindrem accés a cap dada bancària utilitzada pel client en el procés de compra, sinó que serà la plataforma externa BOOKIPLY la que gestionarà el pagament i dades del client .